Toplam 3 Sonuçtan 1 ile 3 Arasi Gösteriliyor

Konu: Oracle Veritabanı

 1. #1
  Üyelik
  Eylül.2012
  Üye No
  1
  Mesajlar
  4.606
  Konular
  3994
  Tecrübe Puanı
  486

  Oracle Veritabanı

  ORACLE VERİTABANI YÖNETİMİ

  İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS)
  Büyük miktardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği , bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı , bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle’ da bir RDBMS programıdır.
  Oracle’ın temel özellikleri şunlardır ;
  -Büyük verileri tutabilmekte ve bu verilerin depolanma alanlarını ayarlayabilme imkanı ve bunları kontrol etme imkanı vermektedir.
  -Aynı anda birden fazla kullanıcıya verilerin bütünlüğünü bozmadan ve karışıklığa meydan vermeden hizmet verebilmektedir.
  -Sistem performansını en iyi şekilde kullanabilmektedir.
  -Günün 24 saati durmadan , haftalar hatta aylar boyu çalışabilmektedir.
  -İşletim sistemi , veri erişim dilleri ve ağ iletişim protokolleri standartlarıyla uyumludur.
  -Yetkisiz erişimleri engelleyebilme ve kontrol edebilme imkanını sunmaktadır.
  -Bütünlüğü veritabanı düzeyinde sağlayabilmektedir , böylece daha az kod yazılmaktadır.
  -Client / Server mimarisinin bütün avantajlarını kullanabilmektedir.  -ORACLE veritabanının işletim sistemi tarafından bakıldığında , biri fiziksel diğeri mantıksal olmak üzere iki bölümü vardır.
  -Fiziksel bölüm işletim sisteminden görünen kısımdır.Bunlar Datafile (veri dosyası), Control File (Kontrol dosyası) , Log file (log dosyası) dır.
  -Mantıksal bölüm Tablespace , Table , View (görüntü) , Sequence (sıra) , Synonym (Eş anlam) , User (kullanıcı) dır.
  -Mantıksal bölüm yalnız ORACLE ’a bağlanıp SQL komutlaraı çalıştırılarak görünür.
  -ORACLE veritabanındaki her nesnenin bir sahibi vardır.Her user bir veya daha fazla Tablespace ’e sahip olabilmektedir.Her nesne ait olduğu user’ın herhangi bir tablespace’ inde (mantıksal olarak) bulunur.
  -Her Tablespace’ de kendisine sahip olan User’ın nesnelerini tutmak için işletim sisteminde bir veya daha fazla Datafile’a sahip olabilmektedir.

  Kontrol Dosyaları (Control Files)
  ORACLE veritabanı ile ilgili bilgiler bu dosyada tutulmaktadır.
  Kontrol dosyalarında veritabanının adı , oluşturulma tarihi ,
  dosyaların işletim sisteminde nerede olduğu , dosyaların geçerli
  olup olmadığı gibi bilgiler tutulur.
  Veri Blokları (Data Blocks)
  ORACLE veri tabanında verilerin tutulduğu en küçük birime denir.
  Genişlemeler (Extents)
  Nesnelerin büyümek için aldıklaraı yere genişleme (extent)
  denmektedir.Bir veya daha fazla veri bloğundan oluşmaktadır.
  Parçalar (Segments)
  Segment , veritabanında alan kullanan her bir nesne için ayrılmış
  bölümlere denmektedir. Bir Segment bir veya daha çok extent’den
  oluşmaktadır.
  Bellek Yapıları , SGA ve PGA
  SGA : ORACLE veritabanı oturumu için gereken Sistem Genel
  Alanıdır.
  PGA : Bir kullanıcı veya bağlantı için gereken Program Genel
  Alanıdır.

  Oracle Nesneleri

  Cluster
  Aynı anda sorgulanan birden fazla tablonun bir arada kaydedilmesine
  “Cluster” denmektedir. Bu yapı , beraber sorgulanan tablolarda hız
  kazancı için çok önemlidir.
  Index
  Tablolarda aranan kaydı daha çabuk bulabilmek için tanımlanan
  nesnelere index denir. Index’ ler tablolarda sorguya çok muhatap olan
  üzerine tanımlanmaktadır. Bir tablonun bir alanı üzerine index
  tanımlamak demek , index alanındaki bilgilerin sıralanarak ve her
  kaydın kayıt numarası (rowid)alınarak yeni bir segment’te tutulması
  demektir.
  Role
  Veritabanındaki hakların toplanmış haline denmektedir.
  Sistem Hakları ;
  -Create Session : Veritabanına bağlanma hakkı.
  -Create Table : Tablo oluşturma hakkı.
  -Create View : Görüntü oluşturma hakkı.
  -Create User : Kullanıcı oluşturma hakkı.
  -Alter Tablespace : Tablespace’lerin yapısını değiştirme hakkı
  -Drop Any Index : Index’ i silme hakkı
  Geri Alma Parçası (Rollback Segment)
  Oracle veritabanının güvenliği açısından her yapılan DML (Data
  Manipulation Language , Veri İşleme Dili , Select , Insert , Update ,
  Delete , vb.)işleminin yedeğini almaktadır.Her an alınan bu
  yedeklerin konduğu yerlere geri alma parçası denmektedir.
  Sıra (Sequence)
  Tablolardaki kayıtlar için sıra numarası ilerlemesi veritabanı
  tarafından yapılmak istendiğinde kullanılan nesnelere sıra
  denmektedir.Sıralar özellikle tekil (unique) olması gereken alanlar
  için kullanılmaktadır.
  Kaydedilmiş Fonksiyon (Stored Function)
  Veritabanında bir kısım fonksiyonlar sürekli kullanılacak olursa bu
  fonksiyonlar veritabanına kaydedilebilmektedir.Bu tür fonksiyonlara
  stored funtion denir.

 2. #2
  Üyelik
  Eylül.2012
  Üye No
  1
  Mesajlar
  4.606
  Konular
  3994
  Tecrübe Puanı
  486
  Kaydedilmiş Yordam (Stored Procedure)
  Veritabanında bir kısım yordamlar sürekli kullanılacaksa yordamlar
  veritabanına kaydedilebilmektedir.Bu tür yordamlara Stored
  Procedure denir.
  Eşanlam (Synonym)
  Eşanlma bir nesne için tanımlanan diğer kelimeye
  denmektedir.Eşanlamlar iki türlüdür;
  -Özel Eşanlam (Private Synonym): Bir kullanıcının kendi nesnelerine daha kolay erişmek için tanımladığı eşanlamdır.
  -Genel Eşanlam (Public Eşanlam) : Bir nesnenin bütün kullanıcılara hak olarak verilmesini sağlayan eşanlamdır.
  Tablo (Table)
  Tablo ilişkisel veritabanı modelinde nesneleri temsil
  etmektedir.Tablo içerisinde ilişkisel veritabanı modeline uygun
  veriler tutulmaktadır.
  Tablolarda her satır bir kaydı işaret etmekte , her sutunda bir alanı işaret etmektedir.
  Tablespace
  Tablespace , kullanıcıların sahip olduğu nesnelerin veritabanında
  mantıksal olarak tutulduğu yere denir.Nesneler fiziksel olarak veri
  dosyalarında (datafile) tutulmaktadır.Tablespace’ler veritabanını
  daha etkin olarak kullanma imkanı sağlamaktadırlar.
  Oracle veritabanı kurulduğunda standart olarak 4 tane tablespace
  oluşturulmaktadır.
  -System :Veri sözlüğünün bulunduğu tablespace’dir.
  -Temporary_Data : Geçici parçaların bulunduğu Tablespace’dir.Kayıt sıralamalarında , Index oluşturmada bu kısım kullanılır.
  -Rollback_Data : Geri alma parçalarının bulunduğu tablespace’dir.
  -User_Data : Kullanıcıların nesneleri için oluşturulan tablespace’dir.
  Kullanıcı (User)
  Veritabanındaki nesnelerin sahiplerine denir.Oracle veritabanı
  kurulduğunda standart olarak 3 tane kullanıcı tanımlar.
  -Sys : Sistem kullanıcısıdır.Veri sözlüğünün sahibidir.Önemli nesneleri (tablespace , user , role vs.) oluşturma hakkına standart olarak sahiptir.Veritabanındaki bütün kullanıcıların bütün nesnelerini kullanma hakkına sahiptir.Kısacası veritabanının en önemli kullanıcısıdır.Genelde şifresi kurulurken ilk olarak “sys” dir.
  -System : Sys kullanıcısındaki imkanların biçğuna sahiptir.Genelde ilk olarak şifresi “manager”dir.
  -Scott : Oracle’ın deneme tablolarının sahibi olan kullanıcır.SQL öğrenenler , bu kullanıcının nesnelerini kullanabilirler. Şifresi “ tiger “ dır.
  Görüntü (View)
  Bir yada birden fazla tablodaki bilgilerin sadece gösterildiği bir
  penceredir.Tablodaki kayıtların aslı değildir , sadece o anlık bir
  gösterimdir. Görüntüler veritabanına az erişim yapma imkanı , daha
  basit SQL cümleleri yazma imkanı ve tablo yada tablolardan sadece
  sorgulama yapma imkanı sağlamaktadır.
  Veri Tanımlama Dili (DDL)
  SQL’ de , Create , Alter , Drop komutları ile veritabanı nesneleri üzerinde yapılan işlemlere veri tanımlama dili (Data defination Language) denir.Veri tanımlama dili ile oluşturulan nesneler , veritabanının veri sözlüğünde (data dictionary) tutulmaktadır.
  Veri Sözlüğü (Data Dictionary)
  Veri sözlüğü , içerisinde veritabanı hakkında sadece okunabilir bilgilerin (veritabanındaki kullanıcılar , kullanıcı hakları vs.) bulunduğu tablo ve görüntüler bulunmaktadır.Oracle veritabanının en önemli bölümüdür.Bir Oracle veritabanı hakkındaki bilgiler Veri Sözlüğünden SQL ‘ler yazılarak öğrenilebilir.Veritabanında yapılan değişiklikler otomatik olarak veri sözlüğüne kaydedilir.Veri sözlüğü tablolarının sahibi SYS kullanıcısıdır.
  Veri tanımlama dili 8 ana komuttan oluşmaktadır. Bunlar;
  Create : Nesne oluşturmak için kullanılır
  Alter : Nesne yapısını değiştirmek için kullanılır.
  Drop : Nesne silmek için kullanılır
  Grant : Kullanıcı haklarını vermek için kullanılır.
  Revoke: Veri hakkı geri almak için kullanılır
  Analyze: Veritabanında işlemlerin daha hızlı yapılması için tablo ve indexler hakkında istatistikler hazırlar
  Audit: Veritabanı nesneleri hakkında kontrol işlemleri yapmak için kullanılmaktadır.
  Comment: Veritabanı nesneleri için yorum yazmada kullanılmaktadır.

 3. #3
  Üyelik
  Eylül.2012
  Üye No
  1
  Mesajlar
  4.606
  Konular
  3994
  Tecrübe Puanı
  486
  Haklar ve Sistem Hakları (Grants And Privileges)
  Oracle’ de 2 çeşit hak vardır. Bunlar;
  -Sistem Hakları: Veritabanı ile ilgili ve kullanıcılara verilecek olan önceden tanımlanmış rollerdir.
  -Nesne Hakları: Kullanıcılara ait veritabanı nesnelerine erişme hakkıdır.
  Nesne hakları 8 çeşittir. Bunlar;
  Select: Tablo veri görüntülerin içindeki kayıtlara bakma hakkı
  Insert: Tablolara kayıt ekleme hakkı
  Update : Tabloların içindeki kayıtları değiştirme hakkı
  Delete:[/b] Tablo içindeki kayıtları silme hakkı
  Alter: Nesnelerin yapısını değiştirme hakkı
  Index: İndex tanımlayabilme hakkı
  Execute: Prosedür ve Fonksiyonları çalıştırma hakkı
  References: Foreign key tanımlayabilme hakkı
  All: Yukarıdaki hakların tümünün yerine geçer.
  İşlem Kontrol Komutları (Transaction Control Commands)
  İşlem kontrol komutları 4 tanedir. Bunlar;
  -Commit: Yapılan değişikliklerin kalıcı olarak veritabanına kaydedilmesini sağlayan komuttur.
  -Rollback: Yapılan değişiklikleri iptal eder
  -SavePoint: Bir noktaya kadar yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlayan komuttur.
  -Set Transaction: İşlemlerin özelliklerini belirlemede kullanılır.
  Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language, DML)
  Tabloların içerisindeki kayıtların üzerinde, değişiklikler yapma (ekleme, silme, düzeltme, bakma) imkanı sağlayan dile denir. DML komutları 6 tanedir. Bunlar;
  Select: Tablodaki bilgileri listeler.
  Insert: Tabloya kayıt ekler.
  Update: Tablodaki kayıtları düzeltir.
  Delete: Tablodaki kayıtları siler.
  Explain Plan: Veritabanında yapılan işlemleri bir tabloda kaydeder.
  Lock Table: Tablo kilitleme komutudur.

Bunlar İlginizi Çekebilir

 1. Veritabanı Kütüphanesi Oluşturmak
  Konu Sahibi Administrator Forum PHP & MYSQL
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.Ocak.2014, 20:38
 2. Asp.net Veritabanı İlişkisi
  Konu Sahibi Administrator Forum ASP / ASP.net
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.Haziran.2013, 23:09
 3. Asp.Net Veritabanı İşlemleri
  Konu Sahibi Administrator Forum ASP / ASP.net
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.Haziran.2013, 15:44
 4. Veritabanı ve Resim Kullanımı
  Konu Sahibi Administrator Forum ASP / ASP.net
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.Mart.2013, 22:37
 5. Oracle Bağlantı Stringleri - ASP
  Konu Sahibi Administrator Forum ASP / ASP.net
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.Mart.2013, 20:42

Anahtar Kelimeler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •