Diğer derslerde öğrenmiş olduğunuz buton hazırlama ile buton hazırlayacağız.Daha sonra form'a 3 tane "text tool" kullanarak text yapıyoruz.Bunların 2 tanesi "Input Text" yapıyoruz, diğerini ise "Dynamic Text" yapıyoruz. Yaptıktan sonra "Input Text" yaptığımızların "var" alanını birisinin "deger1", diğerini "deger2" yapıyoruz. Dynamic Text'tin "val" değerini "sonuc" yapıyoruz.Daha sonra yaptığımız butonların üzerine "+,-,/,*" yapıyoruz.Bunları yaptıktan sonra formumuz şu hale geliyor:Evet, sıra komutlara geldi. Şimdi yaptığımız butonlardan "+" yaptığımız butonu seçip "F9" a basıyoruz.Çıkan pencerede şu komutları yazıyoruz:

PHP- Kodu:
on(release){    sonuc Number(deger1) + Number(deger2);} 
Şimdi yaptığımız butonlardan "-" yaptığımız butonu seçip "F9" a basıyoruz.PHP- Kodu:
on(release){sonuc Number(deger1) - Number(deger2); 
Şimdi yaptığımız butonlardan "*" yaptığımız butonu seçip "F9"a basıyoruz.PHP- Kodu:
on(release){    sonuc Number(deger1) * Number(deger2);} 
Şimdi yaptığımız butonlardan "/" yaptığımız butonu seçip "F9" a basıyoruz.PHP- Kodu:
on(release){    sonuc Number(deger1)/ Number(deger2);}