web7-24.com Gizlilik Bildirimi

Sözleşme hakkında sorularınız olursa lütfen info@web7-24.com
adresine mail atmaktan çekinmeyiniz. web7-24.com sitesi olarak ziyaretçilerimizin gizliliği konusu bizim önceliğimizdir.

Bu gizlilik bildirimi web7-24.com tarafından kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını açıklamaktadır Kayıt dosyaları Çoğu web sitesi gibi, web7-24.com yapılan işlemler hakkında kayıt tutar.

Bu kayıt içerisinde internet protokol (IP) adresiniz, tarayıcınızın çeşidi, Internet servis sağlayıcınız, zaman / tarih bilgileri, giriş / çıkış yaptığınız sayfaları, yönelimleri incelemek için tıklama sayılarını, kısacası site içerisindeki hareketlerinizi ve demografik bilgileri tutar.


IP adresi ve diğer bazı kişisel bilgiler kimliğinizi belirler Çerezler ve Web İşaretleyicileri web7-24.com ziyaretçi tercihlerini kaydedebilmek için çerezleri kullanır.

Ziyaretçinin gezdiği sayfaları tutarak kullanıcıya özgü içerik oluşturabilir. Bazı reklamveren ortakları çerezlerini ve Web işaretleyicilerini kullanabilir. Bu reklamveren ortakları arasında Google Adsense de vardır. Bu bize bağlı olmayan sunucular ve reklam ağları kendi teknolojilerini
web7-24.com' u kullanarak tarayıcınıza bilgileri gönderebilir.

Google AdSense Program Politikaları

Google reklamlarını gösteren siteler aşağıdakileri içeremez:
* Şiddet içeriği, ırk ayrımcılığı veya herhangi bir bireye, gruba veya organizasyona karşı şiddet içeren bir tutumda olma
* Pornografi, yetişkin veya olgun içerik
* Bilgisayar/yazılım korsanlığıyla ilgili içerik
* Yasadışı ilaçlar ve ilaç üretim cihazları
* Küfür ve aşırı kaba bir dil kullanımı
* Kumar veya kumarhane ile alakalı içerik
* Reklamların veya tekliflerin tıklanması, arama yapılması, web sitelerinde gezinilmesi veya e-posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan programlarla ilgili içerik
* Web sayfalarının içeriğinde ya da kodunda çok fazla kullanılan, tekrar eden veya alakasız anahtar kelimeler.
* Sitenin arama motoru sıralamasını, örneğin sitenizin Sayfa Sıralamasını yükseltmek için yanıltıcı veya aldatıcı içerik ya da tasarım.
* Silahların ve silah mühimmatının satışı veya tanıtımı (örneğin, tüfekler, dövüş bıçakları, bayıltıcı silahlar)
* Bira ya da sert alkollü içeceklerin satışı veya tanıtımı
* Tütün ya da tütün ürünlerinin satışı veya tanıtımı
* Reçeteyle satılan ilaçların satışı veya tanıtımı
* Özel tasarım ya da ticari marka değeri taşıyan ürünlerin kopyalarının ya da taklitlerinin satışı veya tanıtımı
* Dönem ödevlerinin veya öğrenci makalelerinin satışı veya tanıtımı
* Yasadışı olan, yasadışı faaliyetleri tanıtan veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden diğer her türlü içerik

web7-24.com, Google Adsense program politikalarını kabul ettiği için yukarıda bahsi geçen konuları ve uygulamaları içermez.

Diğer teknolojiler (çerezler, javascript vb.) reklam sistemi sunucuları ya da ağları tarafından kullanılır. Bu uygulama etkin bir reklam sistemi oluşturmak için ya da sizin için özelleştirilmiş reklam çözümleri için kullanılabilir.

web7-24.com reklam şirketlerinin çerezleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur Bu konuda daha detaylı bilgi için reklamveren ortaklarımıza başvurabilirsiniz.

Eğer çerezlerinizi iptal etmek istiyorsanız tarayıcı seçeneklerinizden ayarlayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyiniz.

web7-24.comYönetimi

English

web7-24.comPrivacy Notice

If you have any questions about your contract, please do not hesitate to send an email to info@web7-24.com As the privacy of our visitors web7-24.com the site is our first priority.
This privacy statement by web7-24.com explains how to use the personal information of the registry file, such as most web sites, recording the amount of web7-24.com process.

The record in the internet protocol (IP) address, browser type, internet service provider, time / date information, input / output made pages, to review the orientation, the number of clicks, the brief and site action in the amount of demographic information.

IP address and other personal information to identify you and the Web Mark Cookies can save users preferences for visitors web7-24.com uses cookies.

Visitors to the page holding the tour you can create user-specific content. Some advertisers, partners may use cookies and Web mark. This advertiser has Google Adsense is between partners. It is not connected to servers and ad networks to its own technology web7-24.com 'u can send the information by using your browser.

Google AdSense Program Policies

Sites showing Google ads may not contain the following:

* Violent content, racial intolerance, or any individual, group or organization is in an attitude against the violent
* Pornography, adult or mature content
* Computer / software piracy-related content
* Illicit drugs and drug manufacturing equipment
And excessive use of vulgar language * Blasphemy
* Gambling or casino-related content
* Clicking on ads or offers, to make calls, browse web sites or e-mail users to pay to read about the program content
* Web site content or code that is used too much, repeat, or irrelevant keywords.
* Site's search engine ranking, for example, to increase your site's Page Rank misleading or deceptive content or design.
* Sales or promotion of weapons munitions (eg, guns and fighting knives, stun guns)
* The sale of beer or hard alcohol, or presentation
* Tobacco or tobacco products or promoting the sale of
* Prescription drugs sold or sales promotion
* Special design or copies of commercial products bearing the brand value or the sale of imitation or presentation
* Term Paper or sale or promotion of students article
* Illicit that promote illegal activities that violate the legal rights of others, or any other content

Foryouforum, the Google Adsense program policies that accept applications for the above mentioned issues and does not include.

Other technologies (cookies, javascript, etc..) Advertising system is used by servers or networks. This application system to create an effective ad for you or customized solutions can be used for advertising.

Any of the cookies web7-24.com advertising companies have no control on this issue for more detailed information can contact the advertiser partners.

If you want to cancel your cookies from your browser preferences you can set. For further information, please review your browser's help file.

web7-24.com
Management